+46(0)73-091 35 35

Allmänna Villkor Aros Hingststation

BESTÄLLNING AV SPERMA 

Beställning av sperma från hingstarna i vårt program är möjlig måndagar, onsdagar och fredagar före kl. 11.00. Beställningen görs via telefon, 0730913535. Skulle ni vara för sent ute så kan ni alltid prova beställa semin även om klockan passerat 11.00 då vi sällan samlar hingstarna före 14.00. Bokning sker via språngrulla innan beställning. Det är stoägarens ansvar att kontrollera att rätt uppgifter har angetts i betäckningssystemet och Aros Hingststation äger rätt att neka leverans av sperma vid bristfällig eller felaktig information. 

Stoägarna ansvarar själva över att kontrollera priser och villkor för respektive hingst. 

Betäckningssäsongen för våra hingstar varar från och med 15e April till och med 16e Augusti och det går alltså att beställa sperma från våra hingstar inom denna tidsperiod. Vid speciella omständigheter kan hingst i vårt program ej vara tillgänglig, (ex. vid tävling, skada eller liknande). Stoägarna erhåller sig då rätten att byta till annan tillgänglig hingst som då brukas på samma språngavgift. Dräktighetsavgiften kan komma att ändras beroende på vilken hingst stoägaren valt att byta till.  

Det är enbart angivet sto i beställningen som får använda den skickade sperman. En språngavgift får användas till totalt tre brunster. Språngavgiften faktureras direkt vid första spermabeställningen och ska betalas i samband med beställning av sperma, oavsett om sperman används eller inte. Språngavgifter återbetalas ej. 

LEVERANS

Leveranstid samt fraktkostnad för beställd sperma varierar beroende på var mottagarstationen är belägen. 

Om du inte har möjlighet att själv upphämta sperman hos Aros Hingststation för ditt eller dina ston tillkommer alltid transportkostnader. Denna kostnad debiteras per skick (leverans). Stoägaren betalar samtliga fraktkostnader. 

Aros Hingststation AB har i dagsläget samarbete med Mats Hästtransporter, MHAB. 

I händelse av att sperma kommer bort eller skadas under transport ansvarar mottagarstationen för att informera Aros Hingststation om detta samma dag. Aros Hingststation friskriver sig från ansvar för eventuell skada på sperma under transport eller vid hantering, eventuella uppkomna förluster eller kostnader på grund av otillgänglig eller försenad sperma, inklusive till veterinär-, leverans- eller transportkostnader. 

PRISER

Priserna för hingstarna i vårat program framgår under respektive sida för varje hingst. Priser som angivits på hemsidan är alltid exkl. 25% moms. 

Språngavgiften som är densamma för alla hingstar i vårt program är 3000kr och transportkostnaden för skickad sperma är 1000kr /skick med bil. För flygfrakt eller express gäller andra avgifter, kontakta oss för mer info. 

RABATTER

  • "Boka-tidigt-rabatt", gäller före 15e April, erhållen rabatt är 500kr och gäller vid dräktighet. 

  • Ston som har egna resultat i svårhoppning erhåller 500kr rabatt vid dräktighet. 

  • Ägare som äger flera ston, eller genom kontrakt äger rätten att kalla sig uppfödare till dess avkomma erhåller 10% rabatt i språngavgift /sto från och med andra stoet. 

Vid eventuell vinst i utlottning tillfaller inga andra rabatter. 

DEFINIERING AVGIFTER 

Språngavgift är en kostnad som faktureras av stationen till ägaren vid första samling av hingst för stoägarens sto. Språngavgiften är användbar på upp till tre brunster. 

Dräktighetsavgift är en kostnad som faktureras av stationen till stoägaren vid konstaterad dräktighet och ska betalas vid 45-dygns dräktighet. Priset för dräktighetsavgift varierar mellan hingstarna. 

Transportkostnader är den kostnad som stoägaren måste betala i det fall dosen är skickad med transportbolag och inte upphämtats direkt på stationen. 

FAKTURERING & BETALNING

Vid första beställning av sperma från en hingst  faktureras stoägaren för språngsvgiften. Denna ska betalas vare sig sperman används eller ej. All fakturering sker med 10 dagars betalningsvillkor för privatpersoner och 30 dagar för företag. Efter rapport om dräktighet skickas faktura för dräktighetsavgiften där förfallodatum infaller samma dag som stoet ska befinna sig vid 45-dagars dräktighet. Det är stoägarens ansvar att uppdatera uppgifterna om stoet ej längre är dräktigt både med intyg via mejl till oss senast när stoet skulle infinna sig på 50-dagars dräktighet samt uppdatera uppgifterna i språngrulla. 

UNDERLÅTEN BETALNING 

Vid utebliven betalning trots påminnelse utgår påminnelseavgift vid andra påminnelsen. Vid utebliven betalning efter två påminnelser skickas betalningskrav till Inkasso.

Om du som stoägare har obetalda avgifter till Aros Hingststation eller om du tidigare har varit i dröjsmål med betydliga betalningar, äger Aros Hingststation rätt att avböja
leverans av sperma. Samma gäller om Aros Hingststation på grund av andra omständigheter bedömer dig olämplig som kund.